JobMatch Talent utbildning

Genom projekt VILJA finns nu chansen att gå en utbildning i JobMatch Talent.

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest som kan användas till kompetensutveckling för enskilda individer och för grupper. Testet är granskat och certifierat av DNV och ger med stöd av 30 arbetsrelaterade egenskaper en nyanserad bild av människors olikheter. Underlaget grundar för olika sätt att arbeta vidare för meningsfullhet i yrkeslivet och bidra till att människor kan trivas på sina arbetsplatser och känna att de presterar bra.

Utbildningen innebär kompetensutveckling för dig som individ samtidigt som du får möjlighet att stärka grupper och individer i din organisation. På kursen lär du dig att tolka och använda JobMatch Talent. Du får kunskap om hur du använder de olika rapporterna kring en persons sätt att arbeta och samarbeta, och hur dessa matchar specifika krav i olika yrken. Kunskaperna underlättar arbete med tillgänglighet, jämställdhet och likabehandling.

Den kostnadsfria utbildningen innefattar 3 heldagars teori, övningar och dialoger samt certifiering. Efter genomförd utbildning förväntas du genomföra test och återkoppling på minst tre anställda i din organisation. Detta för att skapa trygghet för dig som användare av JMT och för att sprida JMT som verktyg till fler anställda. Material ingår. Din arbetstid såväl som dina egna testtagares tid räknas som medfinansiering.

Kursledare: Lisbeth Ångman

DATUM: 16 och 17 september samt 21 oktober.

PLATS: Bryggaregatan 8, Borås

KONTAKT: Pernilla Andersson pernilla.andersson@sjusam.se

Loggor Vilja och ESF.