Inbjudan till pilotutbildning

Syfte och mål: Att ge dig som chef ökade kunskaper och inspiration att tillsammans med dina medarbetare använda APT för att utveckla verksamheten. Ta del av utbildningen och stärk dina medarbetares upplevelse av delaktighet
och påverkansmöjlighet.
Du får möjlighet att tillsammans med andra chefer pröva olika pedagogiska verktyg och metoder för att facilitera och inspirera en grupp.

Målgrupp: Vi söker 8 chefer från Sjuhärads kommuner som är intresserade av att tillsammans med oss och andra chefer ”med-utveckla” en processorienterad utbildning.

Omfattning: Utbildningen omfattar 3-4 tillfällen, uppstart sker fysiskt och andra delar kan ske digitalt. Mellan utbildningstillfällena har du i uppdrag att utifrån det som du önskar utveckla pröva det i ”skarpt” läge på två APT.
Som chef kommer du behöva avsätta ca.12 timmar utöver dina ordinarie APT

När: Vi planerar för start den 19 september 2024. För att kunna sätta samman gruppen och lägga tidplan för hösten behöver vi få besked om din medverkan senast fred 23/6.

Kontakt:

Vid anmälan och frågor angående utbildningen kontakta Helen Nordenstam eller Catharina Abrahamsson

Helen.nordenstam@boras.se Mobilnr: 0734-328579

Catharina.abrahamsson@boras.se Mobilnr: 0734-328741

Vi ser fram emot att utveckla APT tillsammans med dig!

Loggor Vilja och ESF.