PÅ VÄG MOT DEN GODA ORGANISATIONEN

ESF-projektet PRIA bjuder på en unik möjlighet till lärande och kunskap 16 maj kl. 9.00-16.30

En kostnadsfri seminariedag om förändringsprocesser och chefers förutsättningar
• nå god arbetsmiljö och hög kvalitet i verksamheten
• att kunna utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra
• skapa goda organisatoriska förutsättningar

Det finns verktyg för att skapa förståelse, och grundlägga positiv utveckling. För att nå goda resultat behövs kunskap. Seminariedagarna ger kompetensutveckling i vad organisatoriska förutsättningar innebär och hur verktyget Chefoskopet kan nyttjas för att nå önskade effekter.

Grundlägg positiv utveckling med förståelse om teorier bakom förändring. Deltagandet är kostnadsfritt och bidrar till medfinansiering i projektet PRIA. Det kommer sedan (hösten 2022) finnas möjlighet att genom projekt PRiA få support, handledning och operativ kunskap parallellt med ett genomförande av Chefoskop i den egna organisationen.

Medverkande:
ERIK BERNTSON, professor i Ledarskap vid Försvarshögskolan.
LISA BJÖRK, utvecklingsledare vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen.
HANS LINDGREN senior inom sociologi och arbetsvetenskap
MALIN LJUNGZELL, projektledare
ANNA PRAMBORG, kommunikatör på Sunt arbetsliv
Göteborg Stad, Borås Stad och Bollebygds kommun

Pria logga plus ESF logga